Depozyty

Notariusz przyjmuje na przechowanie m.in.:

  • pieniądze (przelewem na konto depozytowe Kancelarii);
  • dokumenty;
  • papiery wartościowe;
  • znaczki;
  • dane na informatycznym nośniku danych;
  • inne.