Inne

Notariusz Marcin Krześ sporządza również inne, przewidziane prawem, czynności notarialne (np. protesty czeków, weksli, projekty aktów notarialnych, oświadczenia o ustanowieniu fundacji), w tym również nie wymagające formy aktu notarialnego lub poświadczenia notarialnego, którym strony pragną nadać taką formę.