Majątek w małżeństwie

Notariusz dokonuje m.in. następujących czynności dotyczących majątku małżeńskiego:

  • umowy majątkowe małżeńskie: rozdzielność majątkowa (intercyza), przywrócenie wspólności majątkowej, rozszerzenie wspólności majątkowej (o składniki majątku osobistego, np. darowizny, spadki otrzymane przez jednego z małżonków)
  • podziały majątku wspólnego (po rozdzielności, przed rozwodem, po rozwodzie)