Opłaty i dokumenty

Wynagrodzenie za czynności notarialne w Kancelarii Notarialnej Notariusza Marcina Krześ ustalane jest indywidualnie, nie wyższe niż wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. W celu szczegółowego wyliczenia opłat związanych z daną czynnością, proszę o kontakt osobisty, telefoniczny (601458135, 726-866-111, 713643822) lub mailowy notariuszwroclaw@wp.pl. Do opłat pobieranych przez notariusza zaliczają się:

  • taksa notarialna
  • podatek VAT 23 % od taksy notarialnej
  • opłata za wypisy + podatek VAT 23% (dotyczy wybranych czynności)
  • opłata sądowa (przy czynnościach związanych z nieruchomościami, prawem użytkowania wieczystego lub spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, gdy akt zawiera wniosek o wpis do księgi wieczystej)
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (dotyczy wybranych czynności)
  • podatek od spadków i darowizn (dotyczy wybranych czynności)

Dokumenty:

W celu uzyskania informacji o potrzebnych dokumentach do danej czynności, proszę o kontakt osobisty, mailowy notariuszwroclaw@wp.pl lub telefoniczny (601458135, 726-866-111, 713643822)