Pełnomocnictwa

Notariusz sporządza pełen zakres pełnomocnictw, w tym m.in. pełnomocnictwa do sprzedaży, zakupu nieruchomości, zarządzania nieruchomością, odbioru poczty, dysponowania środkami zgormadzonymi w bankach, podejmowania decyzji z sprawach medycznych itd.