Związki partnerskie

W związku z brakiem obowiązującej ustawy o związkach partnerskich, notariusz Marcin Krześ pomaga zabezpieczyć stosunki majątkowe i osobiste między partnerami, m.in. poprzez:

  • sporządzenie testamentów (zabezpieczające dziedziczenie partnerów po sobie);
  • sporządzanie umów zrzeczenia się dziedziczenia (zabezpieczenie partnera przed roszczeniem o zachowek);
  • sporządzanie pełnomocnictw (m.in. do banku, zasięgania informacji medycznych, odbioru korespondencji, reprezentowania przed urzędami);
  • protokołowanie oświadczeń o opiece nad małoletnim lub ubezwłasnowolnionym dzieckiem (oświadczenie nie jest wiążące, ale jest istotną wskazówką dla sądu, który decyduje o opiece nad dzieckiem);
  • sporządzanie umów dotyczących nieruchomości, takich jak sprzedaż, darowizna (na współwłasność ułamkową, jak również współwłasność łączną- podobną do obowiązującej w małżeństwie);
  • sporządzanie umów pozwalających pozostać dożywotnio żyjącemu partnerowi w mieszkaniu/domu zmarłego partnera (bez dziedziczenia tego mieszkania/domu).