Nieruchomości

Do umów dotyczących nieruchomości (oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu), możemy zaliczyć przede wszystkim:

 • umowy sprzedaży lokalu, działki niezabudowanej, działki zabudowanej domem, działki rolnej, udziału w tych nieruchomościach, umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego (również zabudowanego), umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • umowy sprzedaży lokalu przez Gminę na rzecz najemców (tzw. „wykup lokalu od Gminy”);
 • przedwstępne, warunkowe umowy sprzedaży, umowy przeniesienia własności nieruchomości;
 • umowy deweloperskie i umowy przeniesienia własności nieruchomości zawierane w wykonaniu umowy deweloperskiej;
 • umowy darowizny lokalu, działki niezabudowanej, działki zabudowanej domem, działki rolnej, udziału w tych nieruchomościach, prawa użytkowania wieczystego (również zabudowanego), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • umowy dożywocia (tj. przeniesienia prawa do lokalu, działki niezabudowanej, działki zabudowanej domem, działki rolnej, udziału w tych nieruchomościach, prawa użytkowania wieczystego, również zabudowanego, w zamian za dożywotnią opiekę nad przenoszącym tą własność);
 • umowa przeniesienia własności lokalu na osobę uprawnioną z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, tzw. „wykup lokalu od spółdzielni”;
 • umowy ustanowienia służebności (odpłatnej, nieodpłatnej, np. mieszkania w celu zapewnienia danej osobie możliwości zamieszkiwania w danym mieszkaniu/ domu, drogi koniecznej w celu zapewnienia dojazdu do nieruchomości);
 • umowy ustanowienia hipoteki/ oświadczenia o ustanowieniu hipoteki - celem zabezpieczenia zwrotu kredytu bankowego, pożyczki od przedsiębiorcy itp.;
 • umowy zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej (tzw. „prostowanie udziałów”);
 • poświadczenia podpisów na oświadczeniach koniecznych do wykreślenia służebności, hipoteki i innych obciążeń z księgi wieczystej.