Poświadczenia

Notariusz sporządza m.in. następujące poświadczenia:

  • podpisów pod umowami (np. zbycia udziałów, przeniesienia {„sprzedaży”} praw do ogródka działkowego), umowami inwestycyjnymi, umowami darowizny np. samochodu (często wymagane przez Urzędy Skarbowe), umowami sprzedaży przedsiębiorstwa, dowolnymi umowami gospodarczymi lub jednostronnymi oświadczeniami- np. zaproszeniem dla obcokrajowca do Polski (poświadczenie podpisów powoduje, że umowa ma m.in. cechę daty pewnej od dnia tego poświadczenia oraz urzędowego poświadczenia stron umowy);
  • zgodności kopii dokumentów z ich oryginałami- poświadczona notarialnie kopia ma moc prawną oryginału i jest honorowana przez urzędy, instytucje, sądy tak jak oryginał;
  • poświadczenia daty pewnej (np. w celu ochrony praw autorskich do utworu).