Protokoły

Notariusz sporządza pełen zakres protokołów, w tym np.:

  • protokoły spółek;
  • protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, protokoły dziedziczenia;
  • protokoły z licytacji, przetargu;
  • protokoły otwarcia ofert konkursowych;
  • dowolne inne protokoły, dokumentujące przebieg danej czynności.