Spółki

Do czynności dotyczących spółek, możemy zaliczyć przede wszystkim:

  • umowy/statuty/akty założycielskie spółek - dla których prawo wymaga formy aktu notarialnego: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), prostej spółki akcyjnej, spółki akcyjnej, lub której klienci pragną nadać formę aktu notarialnego (cywilnej, jawnej, partnerskiej);
  • protokoły spółek - zmiany umowy spółki (wymagające zgodnie z ustawą lub umową spółki formy aktu notarialnego lub w sytuacji, gdy klienci pragną nadać protokołowi taką formę);
  • poświadczenia podpisów na umowie zbycia (sprzedaży, darowizny itp.) udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (lub na życzenie klientów umowa zbycia w formie aktu notarialnego, również w przypadku innych spółek);
  • umowa przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych;
  • oświadczenia o przystąpieniu do spółki.