Testamenty

Notariusz sporządza:

  • testamenty notarialne zwykłe (z powołaniem konkretnej osoby/ osób w udziałach do dziedziczenia);
  • testamenty z podstawieniem (np. w przypadku, gdyby osoba A, mająca dziedziczyć, nie dożyła otwarcia spadku, dziedziczy osoba B);
  • testamenty w wydziedziczeniem (pozbawieniem prawa do zachowku);
  • testamenty z zapisem zwykłym, poleceniem (np. nakładające na spadkobierców obowiązek przeniesienia własności np. samochodu na konkretną osobę, nakładające na spadkobierców obowiązek postawienia nagrobka, itp.);
  • testamenty z zapisem windykacyjnym (konkretna osoba dziedziczy konkrety przedmiot, np. mieszkanie, po śmierci spadkodawcy);
  • testamenty powołujące wykonawcę testamentu;
  • odwołania wcześniej sporządzonych testamentów;
  • zaświadczenie o powołaniu wykonawcy testamentu;
  • protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, protokoły dziedziczenia.

Rejestracje testamentów sporządzonych u notariusza Marcina Krześ (jeśli klient życzy sobie zarejestrowania testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów) są darmowe.